Anunț note echivalate!

STIMAȚI STUDENȚI,            VĂ RUGĂM SĂ PREDAȚI LA SECRETERIATUL FACULTĂȚII, PÂNĂ LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2021 CERERILE DE ECHIVALARE A NOTELOR, PE BAZA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE, PENTRU SEMESTRUL I ȘI II, AFERENTE  DISCIPLINELOR  AFLATE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022.           CERERILE URMEAZĂ A […]

Anunț discipline facultative!

Discipline facultative cuprinse în planul de învățământ An universitar 2021-2022 Pentru anul universitar 2021 -2022, disciplinele facultative sunt:  Anul II, sem. I: Limba engleză III, număr ECTS – 2 Limba franceză III, număr ECTS – 2 Anul II, sem. II: Practică în compartimentele juridice ale instituțiilor publice, număr ECTS – 3 Limba engleză IV, număr […]