Anunț proba II examen licență, sesiunea februarie 2024

Candidații care au promovat proba I a examenlui de licență, vor susține proba II, Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”, în data de 8 februarie 2024, începând cu ora 10.00.

Distribuirea pe săli va fi afișată la sediul facultății.