În atenția studenților anului IV!

Începând cu anul universitar 2018-2019, în tematica și bibliografia examenului de licență, se va introduce Procedura civilă și Procedură penală.