În atenția studenților și a masteranzilor!

STUDENȚII ȘI MASTERANZII CARE NU-ȘI POT VIZUALIZA NOTELE PE CONT, AU ACCESUL RESTRICȚIONAT, DIN CAUZA UNOR MOTIVE OBIECTIVE. CEI ÎN CAUZĂ, SUNT RUGAȚI SĂ SE PREZINTE URGENT, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII. MULȚUMIM!