Anunț discipline facultative!

Discipline facultative cuprinse în planul de învățământ

An universitar 2021-2022

Pentru anul universitar 2021 -2022, disciplinele facultative sunt:

 Anul II, sem. I:

  • Limba engleză III, număr ECTS – 2
  • Limba franceză III, număr ECTS – 2

Anul II, sem. II:

  • Practică în compartimentele juridice ale instituțiilor publice, număr ECTS – 3
  • Limba engleză IV, număr ECTS – 2
  • Limba franceză IV, număr ECTS – 2

 În acord cu dispozițiile Regulamentului privind activitatea de formare profesională a studenților, RE-01 (art. 22), participarea la cursurile facultative este condiționată de plata unei taxe stabilite prin ordin al Președintelui Universității.

Taxa de studiu în cuantum de 100 EURO/ disciplină facultativă se plătește la începutul anului universitar, cu avizul prealabil al decanului facultății și nu se restituie.

Opțiunea pentru o disciplină facultativă se face pe baza unei cereri nominale.

Pentru desfășurarea cursurilor este necesară constituirea unei grupe de studenți.

 Vă rugăm să ne comunicați opțiunea până la data de 10.10.2021