Admitere nivel master anul univ.2020-2021

        Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător.

TAXE ȘI FACILITĂȚI

 • Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.
 • Taxa de școlarizare este de 3300 lei și se achită în lei, integral sau în 2 rate.
  Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de master, vor achita taxa de școlarizare:
 • integral;
 • parțial (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la 17.08.2020 (etapa I) respectiv până la 02.10.2020 (etapa a II-a).

           FACILITĂŢI pentru studenții declarați admiși la programele de studii de master: Candidații declaraţi admiși la programele de studii de master, licenţiaţi ai facultăților din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

CONTURILE unde se pot face plățile sunt:
B.C.R. CLUJ: RO17RNCB0106026575480001
B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

75
LOCURI
MASTERAT ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
75
LOCURI
DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR

Acte necesare pentru înscriere la admitere în anul univ.2020-2021

 • Cerere-tip;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de licenţă sau adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoția 2020;
 • Suplimentul la diplomă;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere.