Admitere nivel master anul univ.2020-2021

        Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător. Candidaţii care doresc să urmeze cursurile de masterat, organizate în cadrul Facultăţii de Drept- UCDC, trebuie să fie absolvenţi ai unei facultăţi cu durata studiilor de minim 4 ani, respectiv  240 ECTS.

TAXE ȘI FACILITĂȚI

 • Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.
 • Taxa de școlarizare este de 3300 lei și se achită în lei, integral sau în 2 rate.
  Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de master, vor achita taxa de școlarizare:
 • integral;
 • parțial (minimum 1/2 din taxa de școlarizare) până la 17.08.2020 (etapa I) respectiv până la 02.10.2020 (etapa a II-a).

           FACILITĂŢI pentru studenții declarați admiși la programele de studii de master: Candidații declaraţi admiși la programele de studii de master, licenţiaţi ai facultăților din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

CONTURILE unde se pot face plățile sunt:
B.C.R. CLUJ: RO17RNCB0106026575480001
B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

75
LOCURI
MASTERAT ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
75
LOCURI
DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR

Acte necesare pentru înscriere la admitere în anul univ.2020-2021

 • Cerere-tip;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de licenţă sau adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoția 2020;
 • Suplimentul la diplomă;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 • Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;
 • Dosar-plic.