Prea Cucernice Părinte profesor,
      Doamnă Prorector, Doamnă şi Domnule Prodecan,
     Distins corp profesoral,
     Dragi părinţi şi studenţi,

     Anul 2020 este un an important pentru universitatea noastră deoarece sărbătorim în acest an 30 de ani de la înfiinţarea Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir”; totodată această promoţie 2020/2021 va marca și sărbătorirea a 30 de ani de existenţă a Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca din cadrul universității noastre.

     La mulţi ani, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”!

     La mulți ani, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca!

     După cum cunoaşteţi, universitatea are ca fondadori pe Domnul Prof. univ. dr. Momcilo Luburici şi Doamna Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, iar la Cluj-Napoca pe Prof. univ. dr. Gheorghe Boboş şi Doamna Prof. univ. dr. Maria Banciu. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria distinsului profesor Gheorghe Boboş.

     În cei 30 de ani de activitate, familia „Cantemir” este formată din peste 70.000 de absolvenţi. Aceștia împreună cu familiile lor însumează aproximativ un milion de persoane. Un număr impresionant și care crește de la an la an. Astăzi, în cele 11 facultăți ale Universității (Științe juridice și Admi­nistrative; Drept; Management Turistic și Comercial; Administrarea Afacerilor Internaționale; Finanțe, Bănci  și Contabilitate; Marketing; Științe Economice; Științe ale Educației; Limbi și Literaturi Străine; Științe ale Comunicării), din trei orașe (București, Cluj-Napoca și Timișoara), aproape 10.000 de studenți învață în cadrul a 24 de programe de licenţă și 22 de programe de masterat. Prestigiul nostru a crescut și s-a consolidat, fapt atestat de acordarea calificativului de universitate cu „grad de încredere ridicat” din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.), cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei instituții de învățământ superior din România.

     Facultatea de Drept din Cluj-Napoca are în prezent aproximativ 1.100 studenţi la licenţă, care sunt înscriși la una dintre cele două forme de învăţământ pe care le organizăm, respectiv cu frecvenţă şi frecvenţă redusă. Totodată un număr de aproximativ 150 studenți se perfecționează în cadrul a două masterate, respectiv „Dreptul național și european al afacerilor” și „Științe penale și criminalistică”.

      În continuare mă adresez studenţilor din anul I, felicitându-i pentru că au ales au ales Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universități „Dimitrie Cantemir” București. Bun venit în marea familie „Cantemir”!

     Ați ales să vă pregătiți pentru nobilele profesii juridice, iar parcurgerea celor patru ani de licență și apoi a masteratului vor contribui atât la o temeinică pregătire profesională, cât și la atingerea statutului social la care aspirați.

      Marele filosof Confucius spunea „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”. De aceea vă îndemn să fiţi studenţi buni ca mai târziu să vă bucuraţi de apreciere şi succes în practicarea profesiilor juridice.

     Colegilor mei, membrii ai corpului profesoral, le mulţumesc anticipat pentru efortul pe care îl vor depune în actualele condiţii de pandemie din acest an universitar şi le doresc multe realizări pe plan profesional şi personal.

     Mulţumesc partenerilor noştri instituţionali rugându-i să ne fie alături și în continuare.

    În final vă invit alături de marea familie „Cantemir”, studenţi, profesori, personal tehnic şi auxuliar, părinţi, autorităţi publice, mass-media, să ne bucurăm de acest început de an universitar în care ne dorim să rămânem sănatoşi şi performanţi.

     La mulţi ani, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”!

     La mulți ani, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca!

     La mulţi ani, astăzi, 5 octombrie 2020, profesorilor şi studenţilor, de Ziua Mondială a Educaţiei!

     Declar deschis anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti!

Dr. Alexandru Cordoș
Decan