Cursul Postuniversitar “Dreptul Sănătății”

Acreditare

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, acreditată prin Legea nr. 238/2002 este evaluată instituțional de către ARACIS cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

Oferta Educațională

Cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII cuprinde 5 module prezentate de către membri ai corpului academic şi profesionişti, atât din mediul juridic cât și din cel medical.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice și-a dat acordul pentru organizarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII la Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”.

Module

 • Modulul 1: Expertiza medico-legală în practica judiciară ( 5 ore curs, 5 ore atelier )

Prof. univ. dr. Perju-Dumbravă Dan – Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Medic Primar Legist, Vice-președinte al Colegiului Medicilor Cluj.

 • Modulul 2: Reglementări specifice profesiei medicale-deontologia profesională ( 5 ore curs, 5 ore atelier )

Șef lucrări dr. Maria Aluaș – Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

 • Modulul 3: Răspunderea civilă a medicului și a furnizorului de servicii medicale pentru cazurile de malpraxis ( 5 ore curs, 5 ore atelier )

Conf. univ. dr. Apan Rodica-Diana – Facultatea De Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Avocat.

 • Modulul 4: Organizarea şi funcţionarea tipologiilor asociative/societare furnizoare de servicii medicale ( 5 ore curs, 5 ore atelier ).

Conf. univ. dr. Apan Rodica-Diana – Facultatea de Drept Cluj-Napoca Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Avocat.

 • Modulul 5: Regimul juridic al contractelor încheiate între furnizorul de servicii medicale și Casa de Asigurări de Sănătate ( 5 ore curs, 5 ore atelier ).

Conf. univ. dr. Fodor Elena Mihaela – Facultatea de Drept Cluj-Napoca Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” , Avocat.

Programul

 • Programul de desfășurare a fiecărui modul va fi stabilit în acord cu solicitările cursanților.
 • Participanților la cursul postuniversitar li se asigură suport de curs.
 • Înscrierile la cursul postuniversitar se fac în limita locurilor disponibile (minim 20 locuri).

Colegiul medicilor Cluj

 • În cadrul cursului postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Cluj, se organizează un atelier de Dreptul Sănătății care va fi creditat cu puncte EMC.
 • Persoanele care se inscriu la cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII beneficiază și de inscrierea la atelier. Locurile se vor ocupa în ordinea înscrierii.
 • Participarea la atelier este fără taxă.
 • Atelierul va avea ca invitați specialiști din mediul juridic și medical și se va organiza dacă se intrunește un număr de maxim 20 participanți.

Contact

Dacă aveți întrebări, ne puteți găsi și la adresa de e-mail dreptulsanatatii@gmail.com .