Cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII cuprinde 5 module prezentate de către membri ai corpului academic şi profesionişti, atât din mediul juridic cât și din cel medical.
         Ministerul Educației și Cercetării Științifice și-a dat avizul pentru organizarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII la Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”.
         Cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare a competențelor profesionale obținute.