ANUNȚ SUSPENDARE ACTIVITATE

            Având în vedere Hotărârea Senatului UCDC şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, activităţile didactice, la nivelul tuturor structurilor academice din cadrul Universităţii, vor fi suspendate în perioada 11-22 martie 2020!
             Urmează să se stabilească un program de recuperare a activităților didactice după încetarea suspendării.

      Cursul postuniversitar DREPTUL SĂNĂTĂȚII cuprinde 5 module prezentate de către membri ai corpului academic şi profesionişti, atât din mediul juridic cât și din cel medical.
         Ministerul Educației și Cercetării Științifice și-a dat avizul pentru organizarea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII la Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”.
         Cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă DREPTUL SĂNĂTĂȚII se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare a competențelor profesionale obținute.