1. Cerere-tip de înscriere (de la secretariatul facultăţii);
 2. Formular de informare și consimțământ prelucrare date personale (de la secretariatul facultăţii);
 3. Diplomă de bacalaureat – original şi 2 copii xerox;
 4. Diplomă de licenţă – original şi 2 copii xerox sau adeverință de promovare a examenului de licență pentru promoția 2018 ;
 5. Suplimentul la diplomă – original si 2 copii xerox;
 6. Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 7. Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 8. Certificatul de naştere – original si 2 copii xerox;
 9. Cartea de identitate original și 2 copii xerox;
 10. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si 2 copii xerox;
 11. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 12. Patru fotografii tip buletin;
 13. Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere (taxa este în valoare de 50 de lei și nu se returnează);
 14. Două dosare  plic.