DISERTAȚIE CURS POSTUNIVERSITAR

       Disertația la cursul postuniversitar Dreptul sănătății se va susține în data de 14 decembrie 2018 la ora 9.00 în sala 6.

        Înscrierea pentru susținerea disertației se face în perioada 13 noiembrie 2018-3 decembrie 2018 prin depunerea la secretariatul facultății a următoarelor documente:

           – cerere de înscriere;         

           – disertația (în format letric, spiralat și pe CD);

           -declarație pe proprie răspundere privitoare la originalitatea lucrării.