VULNERABILITY IN THE PANDEMIC TIME; 

HEALTH LAW – LOOKING TO THE PAST, LEARNING FOR THE FUTURE

May 14, 2021

VULNERABILITĂȚI ÎN VREMEA PANDEMIEI

DREPTUL SĂNĂTĂȚII PRIVIND SPRE TRECUT, ÎNVĂȚÂND PENTRU VIITOR