Admitere nivel licență anul univ.2020-2021

        Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat. 

Cifra de școlarizare

200
Locuri învățământ cu frecvență
150
Locuri frecvență redusă

Acte necesare pentru înscrierea la admitere în anul univ.2020-2021

 • Cerere-tip ;
 • Diplomă de bacalaureat – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2020;
 • Diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2020 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă- original si copie xerox (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 •  Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 •  Certificatul de naştere- original si copie xerox;
 •  Cartea de identitate, original și copie xerox;
 •  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)- original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii  3/4;
 •  Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere-taxa este de 300 de lei și nu se restituie;
 •  Dosar plic.