Admitere nivel licență anul univ.2019-2020

        Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat.  
        În eventualitatea în care rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă etapă de admitere, începând cu 1 august 2019. Pentru informaţii, vă rugăm să urmăriţi site-ul facultăţii.

Calendarul admiterii - anul univ.2019-2020

Sesiunea august-septembrie - Etapa a II-a

1
Înscriere dosare
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 01.08.2019 - 23.09.2019
2
Liste provizorii
Afişarea listelor provizorii a candidaţilor admişi și respinși: 23.09.2019
3
Contestații
Perioada de contestații: 23-24.09.2019
4
Liste definitive
Afișarea listelor definitive a candidaților admiși și respinși: 24.09.2019.
5
Achitare taxe
Achitarea primei rate din taxa de școlarizare: 24.09.2019-30.09.2019
6
Rezultate finale etapa a II-a
Afișarea rezultatelor finale: 30.09.2019

Cifra de școlarizare

200
Locuri învățământ cu frecvență
150
Locuri frecvență redusă

Acte necesare pentru înscrierea la admitere

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultăţii sau PDF – SITE);
 • Diplomă de bacalaureat – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2019;
 • Diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licență pentru promoția 2019 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate, sau cursurile de masterat);
 • Suplimentul la diplomă- original si copie xerox (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate, sau cursurile de masterat);
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 •  Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 •  Certificatul de naştere- original si copie xerox;
 •  Cartea de identitate, original și copie xerox;
 •  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)- original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii  3/4;
 •  Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere-taxa este de 300 de lei și nu se restituie;
 •  Dosar plic.