Untitled Document
 

ADMITERE LICENȚĂ 2016        

      Admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul mediilor egale obţinute la admitere de către candidaţii situaţi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obţinută la proba scrisă la limba română, de la examenul de bacalaureat.

 Calendarul admiterii:

Etapa I: Sesiunea iulie 2016

1. Perioada de înscriere 08.06.2016 - 25.07.2016
2. Afişarea candidaţilor admişi 26.07.2016
3. Plata obligatorie a primei rate din taxa de şcolarizare 26.07.2016 - 10.08.2016
4.Afişarea rezultatelor finale 12.08.2016

 Etapa II: Sesiunea septembrie  2016

1. Perioada de înscriere 31.07.2016 - 24.09.2016
2. Afişarea candidaţilor admişi 26.09.2016
3. Plata obligatorie a primei rate din taxa de  şcolarizare 26.09.2016 - 29.09.2016
4.Afişarea rezultatelor finale 30.09.2016

 Etapa III: Sesiunea septembrie  2016

1. Perioada de înscriere 26.09.2016 - 30.09.2016
2. Afişarea candidaţilor admişi 30.09.2016
3. Plata obligatorie a primei rate din taxa de  şcolarizare 30.09.2016 - 3.10.2016
4.Afişarea rezultatelor finale 4.10.2016

 

Cifra de școlarizare:

Învățământ cu frecvență

200 LOCURI

Învățământ frecvență redusă

150 LOCURI

Acte necesare pentru înscrierea la admitere:

 1. Cerere tip de înscriere eliberata de secretariatul facultăţii;
 2. Diploma de bacalaureat original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Diploma de licenţă  original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;
 4. Atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova;
 5. Certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;
 6. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 7. Copie xerox după cartea de identitate;
 8. Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 9. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 10. Patru fotografii tip buletin;
 11. Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere;
 12. Dosar plic.

Pentru anul universitar  2016/2017, se stabilesc următoarele taxe:

Taxa de înscriere la admitere - 200 lei

Anul I  cu frecvenţă - 2500 lei / an

1. Tranşa I-a
1200 lei
2. Tranșa II-a
700 lei
3.Tranșa III-a
600 lei

Anul I frecvenţă redusă - 2200 lei / an

1. Tranşa I-a
900 lei
2. Tranșa II-a
700 lei
3.Tranșa III-a
600 lei

 

Studenţii şi masteranzii care plătesc integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017, până la data de 10.10.2016, beneficiază de reducere de 10%. De această reducere mai beneficiază şi studenţii care au în facultatea noastră rude de gradul I si II, respectiv soţ sau soţie. Studenţii au dreptul să se prezinte la examen, fără plată în sesiunea planificată şi în cea din restanţe.

 
 
Untitled Document