Untitled Document
 

 

ADMITERE MASTER 2016

     Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă, rezultatele admiterii fiind ordonate descrescător.

Calendarul admiterii:

1.Perioada de înscriere
8.06.2016 - 24.09.2016
2.  Afişarea candidaţilor admişi
26.09.2016
3.  Plata obligatorie a primei rate din taxa de şcolarizare
26.09.2016 - 03.10.2016 Etapa II: Masterat DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR (2 semestre)

Sesiunea septembrie  2016

1. Perioada de înscriere 26.09.2016 - 30.09.2016
2. Afişarea candidaţilor admişi 30.09.2016
3. Plata obligatorie a primei rate din taxa de  şcolarizare 30.09.2016 - 3.10.2016
4.Afişarea rezultatelor finale 4.10.2016Cifra de școlarizare:

Masterat ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ
(3 semestre)

50 LOCURI

Masterat DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR (2 semestre)

50 LOCURI

Acte necesare pentru înscrierea la admitere:

 1. Cerere tip de înscriere eliberata de secretariatul facultăţii;
 2. Diploma de bacalaureat original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Diploma de licenţă  original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul celor care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi sau se înscriu la un program de studii universitare de masterat;
 4. Suplimentul la diplomă în copie legalizată;
 5. Atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova;
 6. Certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini
 7. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 8. Copie xerox după cartea de identitate;
 9. Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 10. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere;
 13. Dosar plic.

Pentru anul universitar  2016/2017, se stabilesc următoarele taxe:

Taxa de înscriere la admitere - 150 lei

Taxa de școlarizare

ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ – 2700 lei

DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR – 2500 lei
Prima rată, pentru confirmarea locului – 1200 lei
(restul taxei se achită în două tranşe)

         Studenţii şi masteranzii care plătesc integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017, până la data de 10.10.2016, beneficiază de reducere de 10%. De această reducere mai beneficiază şi studenţii care au în facultatea noastră rude de gradul I si II, respectiv soţ sau soţie.

Untitled Document