Untitled Document
 

AUDIENŢE CONDUCERE:

DECAN - CONF.UNIV.DR. ANCA MIHAELA GEOROCEANU: MIERCURI 13-14;

PRODECAN - CONF.UNIV.DR. RODICA-DIANA APAN: JOI 14-15;

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT PUBLIC - LECT. UNIV. DR. CAMELIA REGHINI: LUNI 12-16;

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT PRIVAT- CONF. UNIV. DR. MIHNEA DAN RADU: MIERCURI 13-14;

 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANILOR I, II, III IFR

          În vederea îmbunătățirii relației student-Departament IFR (responsabili IFR pe facultăți) a fost creat un E-mail: dreptclujfr@yahoo.com unde puteti contacta responsabilul IFR. Informațiile privind activitatea organizatorică și de Secretariat se obțin în aceleași condiții ca și până în prezent (ghișeu, avizier facultate, avizier electronic, conturile studenților, site facultate, telefon de contact).

Responsabil IFR,
Lect.univ.Labo Grigore

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR!

Studenţii şi masteranzii din anul 1, precum şi studenţii transferaţi, sunt rugaţi să-şi ridice contul pentru internet de la secretariat.

 

Proiect - Promovarea  egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România - aici

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR

CABINETUL MEDICAL S-A MUTAT PE STRADA OBSERVATOR NR. 34, CAMIN 3, UTCN, PARTER, CAMERA 2.
ORAR : LUNI, MIERCURI, VINERI - 8.00-13.00
MARTI, JOI - 15.00-19.00

 

CONTURILE FACULTĂŢII DESCHISE LA BĂNCILE:

B.C.R. CLUJ: RO17RNCB0106026575480001;

B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX

S.C.INTESA SANPAOLO ROMANIA CLUJ: RO39WBAN2511000062500181

 

ANUNŢ PRIVIND DISCIPLINA ÎN TIMPUL EXAMENELOR

La intrarea în sala de examen, studenţii trebuie să prezinte carnetul de student. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Simpla deţinere a telefonului mobil este considerată fraudă la examen. Studenţii vor putea deţine asupra lor numai materialele de informare permise de examinator.Studenţii care încearcă să promoveze examenele prin fraudă vor fi sancţionaţi cu anularea respectivei sesiuni de examene.
În cazul substituirii de persoană la examen, cei în cauză (atât cel înlocuit, cât şi cel care înlocuieşte) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare în nici una din facultăţile Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (art. 12, Regulament privind activitatea de formare profesională a studenţilor, R-01).

 

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR!

S-a deschis un site pe orice teme de comunicare. Pentru detalii accesati www.comunicare.codoban.ro

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR!

BIBLIOTECA NOASTRĂ ARE ÎN DOTARE PROGRAMUL SINTACT DE LEGISLAŢIE ŞI REVISTELE ONLINE: PANDACTELE ROMÂNE, REVISTA ROMÂNA DE DREPT AL AFACERILOR, REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII, REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT COMUNITAR, LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE, JURISPRUDENŢA COMUNITARĂ.

ORAR BIBLIOTECĂ: L-V:8-18, SÂMBĂTĂ:8-12.

 
 
Untitled Document