Untitled Document

 

Program Master: Dreptul afacerilor (acreditat ARACIS)
Director: Conf. univ. dr. Călin-Mircea Costin
Program înfiinţat în anul 2010
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Durata programului de studiu: 3 semestre


   Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul "Grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010, în urma procesului de evaluare instituţională şi reprezintă aprecierea calităţii academice de învăţământ şi cercetare, a activităţii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calităţii, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învăţământ performant.
   Provenind dintr-o universitate evaluată şi încadrată la calificativul maxim de către o Agenţie înscrisă în Registrul European, diploma dumneavoastră are o valoare în plus.
   Veţi fi absolventul primului sistem naţional educaţional de învăţământ superior evaluat instituţional cu "Grad de încredere ridicat".
   Programul de master este ACREDITAT în conformitate cu Ordinul nr 5483/2011 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. A obţinut cel mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, "Încredere", garanţie a valorii diplomelor noastre şi în domeniul studiilor de master.

    Programul oferă specializare in domeniul reglementărilor juridice specifice activităţii profesioniştilor dar şi cursuri complementare necesare pentru înţelegerea activităţii complexe a acestora.
  Ghid elaborare lucrare disertaţie 2017
  Plan de invăţământ
2015 - 2017
  Reexaminări
  Programarea sesiunii de examene
  Orar sem.III
    Quick link
    Departament
drept public
    Departament
drept privat
    Licenţă
    Ştiinţe penale şi criminalistică
    Dreptul național și european al afacerilor
    Ghidul studentului
    Burse Erasmus
    Conturi studenţi
    Conturi
cadre
    Vizitaţi-ne pe Facebook
   
Untitled Document