ADMITERE 2021

Înscrieri secretariat: Luni-vineri: 10.00 – 14.00, Sâmbătă: 9.00 – 12.00
str. Burebista nr. 2, Cluj-Napoca
Conturile în care se pot face plățile sunt: B.C.R. CLUJ: RO17 RNCB 0106 0265 7548 0001
B.T. CLUJ: RO70 BTRL 0670 1202 W714 32XX

0
Locuri licență IF
0
Locuri licență IFR
0
Locuri Master Științe penale și criminalistică
0
Locuri Master Dreptul național și european al afacerilor