CALENDAR ADMITERE AN UNIV. 2024 - 2025
STUDII LICENȚĂ ȘI MASTERAT

ETAPA I SESIUNEA IULIE 2024

ActivitateaPerioada

Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

25.03.2024 – 29.07.2024 (ora 12.00)

Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi, în asteptare şi respinşi

29.07.2024  

Perioada contestaţii

29.07.2024 – 30.07.2024 
Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, in asteptare şi respinşi30.07.2024

Taxa de şcolarizare se achită:
-integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro (numai pentru candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau
-parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.
Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

31.07.2024 -16.08.2024

Afişarea rezultatelor etapei I (candidați admiși care au plătit taxa de școlarizare)

19.08.2024 

În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

ETAPA A II A SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

ActivitateaPerioada

Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

30.07.2024 – 23.09.2024 (ora 12.00)

Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi, în asteptare şi respinşi

23.09.2024 

Perioada contestaţii

23.09.2024 – 24.09.2024 
Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, in asteptare şi respinşi24.09.2024

Taxa de şcolarizare se achită:
-integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro (numai pentru candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau
-parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.
Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

25.09.2024 – 04.10.2024