Admitere an universitar 2024 - 2025

Admiterea în anul universitar 2024-2025 are loc pe baza unui concurs de dosare,
unicul criteriu de departajare a candidațiilor fiind media de la bacalureat, respectiv media de la examenul de licență (pentru master). 

TAXA DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 1250 EURO/AN

Cifra de școlarizare:

150 locuri
LICENȚĂ DREPT 
 ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

75 locuri
MASTER
DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR

75 locuri
MASTER
ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ