Admitere an universitar 2023 - 2024

Admiterea în anul universitar 2023-2024 are loc pe baza unui concurs de dosare, unicul criteriu de departajare a candidațiilor fiind media de la bacalureat, respectiv media de la examenul de licență (pentru master). 

TAXA ANUALĂ DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 1250 EURO

La cererea unui număr semnificativ de candidați admiși, se prelungește termenul de plată a taxei anuale de școlarizare, integral sau prima rată, până la data de 9 octombrie 2023!

Cifra de școlarizare:

200 locuri
LICENȚĂ DREPT 
 ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

75 locuri
MASTER
DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR

75 locuri
MASTER
ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ