Admitere an universitar 2023 - 2024

Admiterea în anul universitar 2023-2024 are loc pe baza unui concurs de dosare, unicul criteriu de departajare a candidațiilor fiind media de la bacalureat, respectiv media de la examenul de licență (pentru master). 

TAXA ANUALĂ DE ȘCOLARIZARE ESTE DE 1250 EURO

Cifra de școlarizare:

200 locuri
LICENȚĂ DREPT 
 ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

75 locuri
MASTER
DREPTUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN AL AFACERILOR

75 locuri
MASTER
ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ