Acte necesare pentru înscriere la programele de licență și master

Înscriere la sediul facultății:

 1. cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 2. diplomă de bacalaureat – original şi copie xerox;
 3. diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licență pentru promoţia 2024 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă sau să se înscrie la un program de masterat);
 4. suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox (în cazul candidaţilor care doresc să înscrie la un program de masterat) ;
 5. atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români care au finalizat studiile în alte ţări;
 6. certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 7. cartea de identitate – original şi copie xerox;
 8. certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;
 9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie – original;
 10. patru fotografii tip buletin;
 11. chitanţă (extras bancar) care să ateste plata taxei de înscriere;
 12. dosar plic.

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 150 lei și se poate achita la caseria facultății sau la banca BCR în contul: RO17RNCB0106026575480001

Facilități:

         1. Se acordă o reducere de 100 euro la taxa de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia până la data stabilită pentru plata primei rate.
         2. Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:
           a. candidații care provin din aceeași familie (parinti, copii, frati, surori si soti), cu conditia ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;
           b. absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau ale altor instituții de invățământ superior de stat sau particulare;
           c. studenții care urmează concomitent două programe de studii de licență în cadrul UCDC;
           d. primii trei studenți din fiecare an de studiu de la învățământul cu frecvență, clasați în ordinea mediei generale a anului universitar precedent.
            Reducerile de la punctele a,b,c si d se aplică în momentul depunerii cererii şi a documentaţiei cerute pentru fiecare caz în parte şi nu se acordă cumulativ.

Admitere on line – Trimiterea dosarului pe e-mail
Mail-ul va fi trimis pe adresa secretariat.fdcn@gmail.com și va avea la conținut:

 • Subject: Inscriere admitere licenta/ master 2024
 • Numele d-voastra
 • E-mail de contact
 • Telefon de contact

Mail-ului trebuie să atașați următoarele documente (scanate sau foto, lizibile, jpg, png sau pdf), dimensiune maxima 5 MB:
– Cerere de inscriere și anexe;
– Diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire a liceului în care se menționează media la examenul de bacalaureat, fată și verso;
– Diplomă de licenţă sau adeverinţă de promovare a examenului de licență pentru promoţia 2024 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă sau să se înscrie la un program de masterat);
– Suplimentul la diploma de licenţă (în cazul candidaţilor care doresc să se înscrie la un program de masterat);
– Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni români sau etnici români care au finalizat studiile în alte ţări;
– Atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
– Cartea de identitate;
– Certificatul de naştere;
– Adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie cu specificația “apt pentru studii universitare”;
Chitanţa (extras bancar) care să ateste plata taxei de înscriere.

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 150 lei și se poate achita la caseria facultății sau la banca BCR în contul: RO17RNCB0106026575480001 

Facilități:

         1. Se acordă o reducere de 100 euro la taxa de şcolarizare pentru plata integrală a acesteia până la data stabilită pentru plata primei rate.
         2. Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:
           a. candidații care provin din aceeași familie (parinti, copii, frati, surori si soti), cu conditia ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;
           b. absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau ale altor instituții de invățământ superior de stat sau particulare;
           c. studenții care urmează concomitent două programe de studii de licență în cadrul UCDC;
           d. primii trei studenți din fiecare an de studiu de la învățământul cu frecvență, clasați în ordinea mediei generale a anului universitar precedent.
            Reducerile de la punctele a,b,c si d se aplică în momentul depunerii cererii şi a documentaţiei cerute pentru fiecare caz în parte şi nu se acordă cumulativ.