Acte necesare pentru înscriere la programele de licență și master

      Actele de înscriere se pot trimite și electronic pe mail-ul: secretariat.fdcn@gmail.com 
      Mail-ul trebuie să conțină următoarele informații:
     Subject: Inscriere admitere licenta 2023, E-mail de contact: …, Telefon de contact: …
     Mail-ului trebuie să atașați documentele de mai jos (scanate sau foto, lizibile, jpg, png sau pdf).
     După trimiterea mail-ului, veți fi contactat, telefonic sau pe e-mail, pentru confirmarea înscrierii.

 1. cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii) sau
  aici – cerere studii licență; aici -cerere studii masterat;
 2. coperta dosar înscriere studii licență aici , master DNEA – aici , master SPC – aici
 3. diplomă de bacalaureat – original şi copie xerox;
 4. diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licență pentru promoţia 2023 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze un al doilea program de licenţă sau să se înscrie la un program de masterat);
 5. suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 6. atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români care au finalizat studiile din alte ţări;
 7. certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 8. cartea de identitate – original şi copie xerox;
 9. certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;
 10. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 11. patru fotografii tip buletin;
 12. chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 100 lei și se poate achita la caserie sau în conturile facultății deschise la băncile:
BCR CLUJ:     RO17RNCB0106026575480001
B.T. CLUJ:      RO70BTRL06701202W714 32XX