Admitere 2023 - Taxe și reduceri

ETAPA I: 

 • Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie. Taxa de admitere se poate plăti la caserie sau în conturile facultății:
  BCR CLUJ: RO17RNCB0106026575480001 
  B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX
 •  Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 3 rate, la cursul BNR din ziua plății, astfel:
               – 550 euro până la 31.07 2023 inclusiv; 350 euro până la 05.12.2023 inclusiv; 350 euro până la 06.02.2024 inclusiv.
 • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
            – integral, până la data de 31.07.2023, beneficiind de o reducere de 100 euro;
            – parțial, minimum 550 euro până la data de 31.07.2023.
 • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de master, vor achita taxa de școlarizare:   
              – integral, până la data de 31.07.2023;
              – parțial, minimum 550 euro până la data de 31.07.2023.

ETAPA A II – A:

 • Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie. Taxa de admitere se poate plăti la caserie sau în conturile facultății:
  BCR CLUJ: RO17RNCB0106026575480001 
  B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX
 •  Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 3 rate, la cursul BNR din ziua plății, astfel:
               – 550 euro pâna la 05.10 2023 inclusiv; 350 euro până la 05.12.2023 inclusiv; 350 euro până la 06.02.2024 inclusiv.
 • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
            – integral, pana la data de 05.10.2023, beneficiind de o reducere de 100 euro;
            – parțial, minimum 550 euro până la data de 05.10.2023.
 • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de master, vor achita taxa de școlarizare:   
              – integral, până la data de 05.10.2023;
              – parțial, minimum 550 euro până la data de 05.10.2023.

FACILITĂŢI

 • Pentru studenții declarați admiși la programele de studii de licență:
   Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:

  a) candidații care provin din aceeași familie (părinți, copii, frați, surori si soți), cu condiția ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare;
  b) absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC sau ai altor instituții de invățământ superior de stat sau particulare;
  c) studenții care urmează concomitent doua programe de studii de licență în cadrul UCDC;
  d) primii trei studenți din fiecare an de studiu de la învățământul cu frecvență, clasați în ordinea mediei generale a anului universitar precedent.

          Reducerile de la punctele a), b), c) nu se acordă cumulativ.

 • Pentru studenții declarați admiși la programele de studii de master:
  Candidatii declaraţi admiși la programele de studii de master, licenţiaţi ai facultăților din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.