Intrarea  absolvenţilor  în sala  de  examen, pentru susţinerea probei scrise (17 februarie 2020),  se va face la ora 09.00,  în ordine strict alfabetică,  examenul urmând  să înceapă  la  ora  10.00.  Nu va fi permis accesul în sala de examen cu telefoane mobile, ceasuri inteligente, cărţi şi alte materiale didactice, nerespectarea acestor dispoziţii, sancţionându- se cu eliminarea candidatului din examen.

Modalitate de elaborare a subiectelor și baremul de corectare
Subiecte: vor fi selectate 90 de întrebări din tematica anunțată, împărțite după cum urmează:

Nr.crt

Disciplina

Numărul de întrebări

1

Drept civil. Parte generală

6

2

Drept civil. Drepturi reale

6

3

Drept civil. Obligatii

6

4

Drept civil. Contracte speciale

6

5

Drept civil. Succesiuni

6

6

Drept penal. Partea generală

15

7

Drept penal. Partea specială

15

8

Drept procesual civil

15

9

Drept procesual penal. Partea generală

8

10

Drept procesual penal. Partea specială

7

 

TOTAL

90

II. Barem de corectare: 0.10 pentru fiecare răspuns corect, la care se adaugă 1 punct din oficiu.