Licență sesiunea iulie 2021

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2021

           Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
           Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  – 06.07.2021
           Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă- 08.07.2021

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE:   21.06.2021 – 26.06.2021

Dosarul de înscriere al fiecărui candidat, pentru susţinerea examenului de licenţă, va cuprinde următoarele:
a. Cerere-tip de înscriere – aici
b. Diploma de bacalaureat – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/ persoanele care are/ au atribuţii desemnate în acest sens (candidat);
c. Suplimentul de diplomă eliberat de facultatea absolvită – original şi copie;
d. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de o instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de UCDC;
e. Patru fotografii tip paşaport (3/4);
f. Certificat de naştere şi după caz, de căsătorie original și copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens (candidat);
g. Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de licență;
h. Lucrarea de licenţă într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD) în format PDF, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
i. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă – aici
j. Aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi UCDC, în cazul candidaţilor altor instituţii de învăţământ superior;
k. Copie xerox după cartea de identitate;
l. Dosar plic.

NOTA :  Punctele  “c, d, j” se referă doar la absolvenţii altor universități, care susţin examenul de licenţă la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir”  Cluj Napoca.