Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor 2019

Cercetarea stiintifică este importantă pentru orice student, masterand și licențiat în studii superioare. Cercetarea științifică este un pas de pornire pentru orice tânăr care dorește să-și aprofundeze cunoștințele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferințele, simpozioanele științifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, argumentare, analiză și sinteză, activitate creativă intelectuală și spiritul critic. Având în vedere importanța cercetării științifice în rândul studenților și masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferințe științifice la nivel național.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Studenților AJNEP  și Asociația Alumni Drept Cantemir Cluj organizează în 10 mai 2019, începând cu orele 1000, o sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

Secțiunile sesiunii sunt:

  1. Drept public
  2. Drept privat

Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu  6.05.2019 pe site-ul dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

Obiectivele conferinței:

promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic;

– realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;

– schimb de experienţă;

– publicarea articolelor de cercetare în “Revista Juridică Studenţească”

Calendarul conferinței:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până în 7 aprilie 2019
Confirmarea acceptării lucrării :
11 aprilie 2019
Trimiterea textului integral al lucrării :
31 mai 2019