Practica anul IV IFR

Pentru examenul de practică la anul IV IFR sunt prevăzute următoarele cerințe:

1.Elaborarea unui referat sub formă de comentariu a unei spețe de drept penal, civil, comercial sau administrativ care să ridice probleme de procedură și să nu fie mai veche de 2 ani.

2. Comentariul speței sa fie de cel putin 3-5 pagini și maxim 7 pagini.

3. La referat se va anexa speța comentată.

4. În cadrul referatului se va face referire la jurisprudența similară, dar și la doctrina în cauză.

5. Referatul va trebui să conțină note de subsol.