Asociația studenților (AJNEP)

Asociație studențească înființată în anul 2017 cu scopul de a crea legături cât mai strânse între studenți și de a sprijini activitățile curriculare și extracurriculare de la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București.
Justitia nihil expetit praemii (lat.), justiția nu așteaptă răsplată. 

Facebook