Sesiunea naţională de comunicări ştiinţiifice a studenţilor şi masteranzilor 2018

Cercetarea ştiinţifică este importantă pentru orice student, masterand şi licenţiat în studii superioare. Cercetarea ştiințifică este un pas de pornire pentru orice tânăr care doreşte să-şi aprofundeze cunoştinţele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferinţele, simpozioanele ştiinţifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare, argumentare, analiza si sinteza, activitate creativă intelectuală si spiritul critic. Având în vedere importanţa cercetării ştiinţifice în rândul studenţilor şi masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferinţe ştiinţifice la nivel naţional în data de 11 mai 2018.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale,  Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj, organizează în data de 11 mai 2018, începând cu orele 1000: o sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

Secţiunile sesiunii sunt:

  1. Drept privat
  2. Drept public

Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare.

Programul – aici

Obiectivele conferinţei:

– promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic.
– realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
– schimb de experienţă;
– publicarea articolelor de cercetare în “Revista Juridică Studenţească”

Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele termene-limită:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon).
30 aprilie 2018

Trimiterea textului integral al lucrării :

-notele de subsol se vor indica respectând sistemul de citare al Academiei Române, care poate fi consultat pe https://redactareacademica.wordpress.com/2015/05/24/stilul-de-citare-al-academiei-romane/

8 iunie 2018