Conducerea facultății

Decan interimar
Lect. univ. dr. Alexandru Cordoș

Prodecan interimar
Conf. univ. dr. Paul Popovici
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 2007; predă disciplinele ― Dreptul proprietății intelectuale, ― Mărci și indicații geografice naționale și europene. Perspective de afaceri, ― Dreptul comunicațiilor și tehnologiilor, ― Proceduri de insolvență.

 

Prodecan interimar

Lect. univ. dr. Mariana-Narcisa Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 2017; predă disciplinele  Drept internaţional public,  Protecţia internaţională a drepturilor omului.

Director Departament Drept
Conf. univ. dr. Mihnea-Dan Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998; predă disciplinele  Drept roman,  Drept civil. Obligaţii,  Drept civil. Drepturi reale.

Mandatul său a început în anul 2020.

Responsabil program Învățământ cu frecvență redusă
Lect. univ. dr. Grigore-Nicolae Labo
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1999;  predă disciplinele  Criminalistică,  Metode moderne de cercetare criminalistică,  Expertiza criminalistică.

Mandatul său a început în anul 2015.

Director al programului de masterat Dreptul național și european al afacerilor
Conf. univ. dr. Mircea-Călin Costin 
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998; predă disciplinele  Dreptul comerţului internaţional,  Contractele de distribuţie comercială.

Mandatul său a început în anul 2015.

Director al programului de masterat Știinte penale și criminalistică
Prof. univ. dr. Dan-Perju Dumbravă 
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1994; predă disciplinele Medicină legală, Culpa medicală și malpraxisul medical, Prevenirea și combaterea criminalității organizate.

Director al Centrului de Cercetări „Mircea Mureșan”
Lect. univ. dr. Mariana-Narcisa Radu 
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 2017; predă disciplinele  Drept internaţional public,  Protecţia internaţională a drepturilor omului.

Mandatul său a început în anul 2017.

Cancelar
Lect. univ. dr. Sidonia Culda 
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1997; predă disciplinele 
 Drept civil. Partea generală,   Drept civil. Persoanele,  Arbitrajul comercial naţional şi internaţional.

Mandatul său a început în anul 2015.