Cadre didactice

        Corpul profesoral          
         Este alcătuit din dascăli de valoare, practicieni – cadrele didactice sunt totodată avocaţi, judecători, medici legişti, funcţionari publici şi profesează efectiv ceea ce predau, precum şi teoreticieni care au elaborat cursuri şi tratate de drept publicate la edituri de prestigiu. Facultatea colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare o activitate ştiinţifică de calitate, care le permite să participe la sesiuni anuale şi la conferinţe naţionale şi internaţionale.