Fatada
Facultatea de Drept “Dimitrie Cantemir”

A fost înfiinţată în anul 1991, în cadrul ei derulându-se cursuri de Drept la învățământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, la nivelul licenţei care permite practicarea profesiilor din domeniul juridic: avocat, judecător, jurisconsult, procuror etc. La nivelul următor, de masterat, există două specializări: Ştiinţe penale şi criminalistică şi Dreptul afacerilor, acreditate de Consiliul ARACIS cu calificativul maxim. În facultatea noastră se desfășoară activități postuniversitare acreditate de Ministerul Educației. Ne pregătim pentru introducerea şcolii doctorale şi a e-learning-ului. Programa analitică însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european.

Misiune

Misiunea Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca este una didactică (furnizare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică. Misiunea didactică se îndeplineşte în condiţii de specificitate şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă în mediul românesc şi în cel internaţional. Facultatea de Drept din Cluj-Napoca organizează continuarea pregătirii prin studii de licenţă în cadrul studiilor de master, capabile să contribuie la consolidarea dimensiunii jurisdicţionale a statului român ca stat membru al Uniunii Europene. 

DC (3)
Specializare Drept
Durata studiilor de licenţă:
  • 4 ani cursuri învăţământ cu frecvenţă
  • 4 ani cursuri cu frecvenţă redusă
Durata studiilor de masterat:
  • 3 semestre Științe Penale și Criminalistică
  • 2 semestre Dreptul Național și European al Afacerilor
Galerie
Certificări