Conducere

Decan Anca Mihaela Georoceanu
Decan
Conf.univ.dr. Anca-Mihaela Georoceanu
Este cadru didactic în cadrul facultății, din anul 1998, predă disciplinele Drept fiscal și Drept financiar. Mandatul său a început în anul 2015.
Read full profile
Prodecan Rodica Diana Apan
Prodecan
Conf.univ.dr. Rodica-Diana Apan
Este cadru didactic în cadrul facultății din anul 2014, predă disciplinele Drept comercial, Drept bancar, Dreptul sănătăţii, Dreptul consumului. Mandatul său a început în anul 2014.
Read full profile
Prodecan Corina Cristina Buzdugan
Prodecan
Conf.univ.dr. Corina-Cristina Buzdugan
Este cadru didactic în cadrul facultății din anul 1997, predă disciplinele Istoria statului şi dreptului românesc, Teoria generală a dreptului. Mandatul său a început în anul 2018.
Read full profile
Conf.univ.dr. Mihnea-Dan Radu
Director Departament Drept Privat
Conf.univ.dr. Mihnea-Dan Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998, predă disciplinele Drept roman, Drept civil-Obligaţii, Drept civil- drepturi Reale. Mandatul său a început în anul 2016.
Read full profile
Lect.univ.dr. Camelia Reghini
Director Departament Drept Public
Lect.univ.dr. Camelia Reghini
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1999, predă disciplinele Drept penal partea generală, Drept penal general aprofundat. Mandatul său a început în anul 2015.
Read full profile
Girgore-Nicolae Labo
Responsabil program Învățământ cu frecvență redusă
Lect.univ.dr. Grigore-Nicolae Labo
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1999, predă disciplinele Criminalistică, Metode moderne de cercetare criminalistică, Expertiza criminalistică. Mandatul său a început în anul 2015.
Read full profile
Costin Calin
Director al programului de masterat Dreptul Național și European al Afacerilor
Conf.univ.dr. Mircea-Călin Costin
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998, predă disciplinele Dreptul comerţului internaţional, Contractele de distribuţie comercială. Mandatul său a început în anul 2015.
Read full profile
Conf.univ.dr.Elena-Mihaela Fodor
Director al programului de masterat Știinte penale și criminalistică
Conf.univ.dr. Elena-Mihaela Fodor
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1998, predă disciplinele Drept administrativ partea generală, Drept administrativ partea specială, Jurisprudenţa CEDO în dreptul penal, Protecţia drepturilor civile în jurisprudenţa CEDO. Mandatul său a început în anul 2015.
Read full profile
Lect.univ.dr. Mariana-Narcisa Radu
Director al Centrului de Cercetări ”Mircea Mureșan”
Lect.univ.dr. Mariana-Narcisa Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 2017, predă disciplinele Drept internaţional public, Protecţia internaţională a drepturilor omului. Mandatul său a început în anul 2017.
Read full profile
Lector univ.dr. Sidonia Culda
Cancelar
Lect.univ.dr. Sidonia Culda
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1997, predă disciplinele Drept civil partea generală, Drept civil- persoane, Arbitrajul comercial naţional şi internaţional. Mandatul său a început în anul 2015
Read full profile