Anunţ privind disciplina în timpul examenelor!

La intrarea în sala de examen, studenţii trebuie să prezinte carnetul de student. Este interzis accesul în sala de examen cu telefoane mobile. Simpla deţinere a telefonului mobil este considerată fraudă la examen. Studenţii vor putea deţine asupra lor numai materialele de informare permise de examinator.Studenţii care încearcă să promoveze examenele prin fraudă vor fi sancţionaţi cu anularea respectivei sesiuni de examene. În cazul substituirii de persoană la examen, cei în cauză (atât cel înlocuit, cât şi cel care înlocuieşte) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare în nici una din facultăţile Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (art. 12, Regulament privind activitatea de formare profesională a studenţilor, R-01).