Informații de interes

Informații  de interes          Vă aducem la cunoștință că în Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, Anexa nr. 3, punctul 1 figurează programele de studiu universitare de licență din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” […]