ANUNȚ SESIUNE STUDENȚI

IMPORTANT

          CONFORM STRUCTURII ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023, APROBATĂ DE CĂTRE SENATUL UCDC (-vezi link), SESIUNEA DE EXAMENE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 23.01.2023-12.02.2023 (3 SĂPTĂMÂNI).
           ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ SE PROGRAMEAZĂ EXAMENELE AFERENTE DISCIPLINELOR DIN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ANII II, III ȘI IV, SEM. I.
           PENTRU DISCIPLINELE LA CARE EVALUAREA SE REALIZEAZĂ PRIN VERIFICARE, PERIOADA DE VERFICĂRI ESTE ÎNTRE 16.01.2023-22.01.2023.
           EXAMENELE/VERIFICĂRILE PENTRU DISCIPLINELE AFERENTE ANULUI I, SEM. I., SE VOR PUTEA SUSȚINE ÎN PERIOADA DE RESTANȚE: 10.03.2023– 19.03.2023.

DECAN, CONF. UNIV. DR. ALEXANDRU CORDOȘ