Centrul de Cercetări Juridice ”Mircea Mureșan”

         Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare educaţională, inovare proiectare, consultanţă şi alte servicii ştiinţifice din UCDC este organizată şi se desfăşoară în cadrul departamentelor facultăţilor, centrelor de cercetare din cadrul facultăţilor, precum şi al institutelor de cercetare care funcţionează în cadrul UCDC.

          Din componenţa Centrului de cercetări fac parte cadrele didactice ale facultății. Centrul de cercetări își desfășoară activitatea în acord cu Regulamentul propriu. Strategia de cercetare a centrului cuprinde obiectivele, temele de cercetare, echipele care vor desfășura activitățile, perioada desfășurării, coordonatori, rezultatele obținute. În cadrul centrului se întocmește anual planul și raportul de cercetare. O serie de instituții de prestigiu sunt partenere ale centrului de cercetări, în temeiul contractelor și parteneriatelor încheiate cu acestea. Facultatea organizează conferinţa ştiinţifică internaţională anuală „Eficienţa normelor juridice”, conferinţa anuală naţională a studenţilor şi masteranzilor precum şi alte manifestări ştiinţifice şi editează revista ştiinţifică „Fiat Iustitia” indexată în bazele de date internaţionale EBSCO, RePEc şi OAJI. 

Director centru: Conf. univ. dr. Rodica-Diana Apan

Regulamentul Centrului de Cercetări Juridice ”Mircea Mureșan” aici

Planul de cercetare al Centrului pe anul univ.2021-2022 aici

Planul de cercetare al Centrului pe anul univ.2022-2023 aici

Planul de cercetare al Centrului pe anul univ.2023-2024 aici

Raportul de cercetare al Centrului pe anul univ.2020-2021 aici

Raportul de cercetare al Centrului pe anul univ.2021-2022 aici

Raportul de cercetare al Centrului pe anul univ.2022-2023 aici