cluj-ec
Facultatea de Drept “Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Drept, înfiinţată în anul 1991, organizează studii universitare de licenţă, în domeniul Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv cu frecvenţă redusă  şi studii universitare de masterat, unde există două specializări: Ştiinţe penale şi criminalistică şi Dreptul Național și European al Afacerilor, acreditate de Agenția Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.
Absolvirea studiilor de licenţă permite practicarea profesiilor din domeniul juridic: judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic etc.
Planul de învăţământ cuprinde discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european.

Misiune

Misiunea Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca este una didactică (furnizare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică. Misiunea didactică se îndeplineşte în condiţii de specificitate şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă în mediul românesc şi în cel internaţional. Facultatea de Drept din Cluj-Napoca organizează continuarea pregătirii prin studii de licenţă în cadrul studiilor de master, capabile să contribuie la consolidarea dimensiunii jurisdicţionale a statului român ca stat membru al Uniunii Europene. 

DC (3)
Specializare Drept
Durata studiilor de licenţă:
  • 4 ani cursuri învăţământ cu frecvenţă
  • 4 ani cursuri cu frecvenţă redusă
Durata studiilor de masterat:
  • 3 semestre Științe Penale și Criminalistică
  • 2 semestre Dreptul Național și European al Afacerilor
Galerie
Certificări