Program Master: Dreptul național și european al afacerilor (acreditat ARACIS)
Director: Conf. univ. dr. Călin-Mircea Costin 
Program înfiinţat în anul 2016
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Durata programului de studiu: 2 semestre

         

     

          Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul ”Grad de încredere ridicat”, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România. Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010 și reconfirmată pe data de 24.09.2015,  în urma procesului de evaluare instituţională şi reprezintă aprecierea calităţii academice de învăţământ şi cercetare, a activităţii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calităţii, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învăţământ performant.
          Provenind dintr-o universitate evaluată şi încadrată la calificativul maxim de către o Agenţie înscrisă în Registrul European, diploma dumneavoastră are o valoare în plus. Astfel aveți șansa de a fi absolventul primului sistem naţional educaţional de învăţământ superior evaluat instituţional cu “Grad de încredere ridicat”.
Programul, încadrat într-un domeniu de master ACREDITAT prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat,a fost evaluat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi  a obţinut la data de 25 februarie 2016 cel mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, ”Încredere”, garanţie a valorii diplomelor noastre şi în domeniul studiilor de master.
           Programul de master Dreptul naţional şi european al afacerilor se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă ce doresc continuarea studiilor, precum şi specialiştilor care urmăresc să-şi deschidă noi oportunităţi în carieră şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii. Importanţa acestui program de master este subliniată în primul rând de faptul că circa 80% din populaţia activă a ţărilor dezvoltate lucrează în domeniul afacerilor, iar acest domeniu (care include producţia, comerţul propriu-zis cu activităţile conexe, serviciile şi consumul) reprezintă motorul dezvoltării economice şi prosperităţii mondiale. De  aici decurge necesitatea aprofundării studiului pentru înţelegerea corectă a specificului raporturilor juridice dintre participanţii la comerţul naţional, european şi mondial, a instrumentelor juridice care servesc la înfăptuirea comerţului şi, totodată a responsabilităţii operatorilor de comerţ pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea atât în raporturile cu alţi operatori, cât şi în raporturile lor cu consumatorii inclusiv referitor la aspectele ce vizează respectarea de catre aceştia a mărcilor şi indicaţiilor geografice.
          Programul de master  Dreptul naţional şi european al afacerilor, prin intermediul planului de învăţământ, formează competenţe multidisciplinare în domeniul de incidenţă al dreptului afacerilor, asigurând cunoştinţele necesare dezvoltării practicii specifice acestui domeniu. Tematica abordată în cadrul disciplinelor propuse spre a fi studiate este în conformitate cu tendinţele manifestate la nivelul Uniunii Europene şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii masteranzilor de a utiliza instrumentele intelectuale dobândite pentru realizarea de analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă.