Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor – 27 aprilie 2023

       Cercetarea științifică este importantă pentru orice student, masterand și licențiat în studii superioare. Cercetarea științifică este un pas de pornire pentru orice tânăr care dorește să-și aprofundeze cunoștințele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferințele, simpozioanele științifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, argumentare, analiză și sinteză, activitate creativă intelectuală și spiritul critic.
        Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Studenților AJNEP  și Asociația Alumni Drept Cantemir Cluj organizează în 27 aprilie 2023,  începând cu orele 1000,  sesiunea națională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.
        Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi din cadrul facultății noastre, precum si din cadrul altor facultăți. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informații vor fi postate  pe site-ul dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”. Înscrierea  se poate face prin completarea  si trimiterea formularului de înscriere de mai jos, cel târziu până la data de 30.03.2023.
         Lucrările  trimise in extenso, dacă îndeplinesc condițiile stabilite, vor  fi publicate în „Revista Juridică Studențească”, ISSN 2068 – 763x, Editura Universul Juridic București, fiecare autor primind gratuit un exemplar.

          Obiectivele conferinței:
          – promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;

          – dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic;
          – realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
          – publicarea celor mai bune articole prezentate la conferința în “Revista Juridică Studenţească”.
           Pentru detalii privind tehnoredactarea lucrărilor, vă rugăm consultați ghidul – AICI  
           Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal AICI

Pogramul sesiunii de comunicări științifice – AICI

 Formularul de înscriere – AICI

Calendarul conferinței:

Înscrierea cu menționarea titlului lucrării însoțit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului, universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), cadrul didactic îndrumător,  precum şi date de contact (e-mail, telefon)

30 martie 2023

Confirmarea acceptării lucrării în vederea participării la conferință:

10 aprilie 2023