Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor – 29 mai 2020

         Cercetarea științifică este importantă pentru orice student, masterand și licențiat în studii superioare. Cercetarea științifică este un pas de pornire pentru orice tânăr care dorește să-și aprofundeze cunoștințele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferințele, simpozioanele științifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, argumentare, analiză și sinteză, activitate creativă intelectuală și spiritul critic. Având în vedere importanța cercetării științifice în rândul studenților și masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferințe științifice la nivel național.
         Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Studenților AJNEP  și Asociația Alumni Drept Cantemir Cluj organizează în 29 mai 2020, ONLINE PE ZOOM, începând cu orele 1000, sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.
 Secțiunile sesiunii sunt:
              Drept public
              Drept privat
           Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu  20.05.2020 pe site-ul dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

          Obiectivele conferinței:
           promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;
          – dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic;
          – realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
          – schimb de experienţă;
           -publicarea articolelor de cercetare în “Revista Juridică Studenţească”.
Programul conferinței – AICI

Pentru detalii privind tehnoredactarea lucrărilor, vă rugăm consultați ghidul – AICI.
Formularul de înscriere AICI

Calendarul conferinței:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până la 18 mai 2020
Confirmarea acceptării lucrării :
20 mai 2020
Trimiterea textului integral al lucrării :
31 august 2020