Sesiunea naţională de comunicări ştiinţiifice a studenţilor şi masteranzilor 2015

Cercetarea ştiinţifică este importantă pentru orice student, masterand şi licenţiat în studii superioare. Cercetarea ştiințifică este un pas de pornire pentru orice tânăr care doreşte să-şi aprofundeze cunoştinţele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferinţele, simpozioanele ştiinţifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare, argumentare, analiza si sinteza, activitate creativă intelectuală si spiritul critic. Având în vedere importanţa cercetării ştiinţifice în rândul studenţilor şi masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferinţe ştiinţifice la nivel naţional în data de 15 mai 2015.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj, organizează în data de 15 mai 2015, începând cu orele 10:00, o sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

Secţiunile sesiunii sunt:

  1. Drept public I
  2. Drept public II
  3. Drept privat I
  4. Drept privat II
  5. Master I (drept public)
  6. Master II (drept privat)
  7. Secţiune specială: Protecția drepturilor omului

Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu 12.05 2015 pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

Obiectivele conferinţei:

– promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic.
– realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
– schimb de experienţă;
– publicarea articolelor de cercetare în “Revista Juridică Studenţească”

Calendarul conferinței:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până în 16 aprilie 2015
Confirmarea acceptării lucrării :
20 aprilie 2015
Trimiterea textului integral al lucrării :
8 mai 2015

Programul detaliat al conferinţei – aici