Conducerea facultății

Decan 
Conf. univ. dr. Alexandru Cordoș
Este cadru didactic în cadrul facultății din anul 2011; predă disciplinele ― Filosofie juridică, ― Relații publice și comunicare, ― Drept constituțional și instituții politice,― Etică și integritate academică.

Prodecan

Lect. univ. dr. Mariana-Narcisa Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 2017; predă disciplinele  Drept internaţional public,  Protecţia internaţională a drepturilor omului.

 

Director Departament Drept
Conf. univ. dr. Mihnea-Dan Radu
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998; predă disciplinele  Drept roman,  Drept civil. Obligaţii,  Drept civil. Drepturi reale.

Mandatul său a început în anul 2020.

Responsabil program Învățământ cu frecvență redusă
Asist. univ. dr. Ucu Faur

Mandatul său a început în anul 2021.

Director al programului de masterat Dreptul național și european al afacerilor
Conf. univ. dr. Mircea-Călin Costin 
Este cadru didactic în cadrul facultăţii din anul 1998; predă disciplinele  Dreptul comerţului internaţional,  Contractele de distribuţie comercială.

Mandatul său a început în anul 2015.

Director al programului de masterat Știinte penale și criminalistică
Prof. univ. dr. Dan-Perju Dumbravă 
Este cadru didactic al facultăţii din anul 1994; predă disciplinele Medicină legală, Culpa medicală și malpraxisul medical, Prevenirea și combaterea criminalității organizate.

Director al Centrului de Cercetări „Mircea Mureșan”
Conf. univ. dr. Rodica Diana Apan 
Este cadru didactic al facultăţii din anul 2014. Predă disciplinele   Drept comercial, Drept bancar,   Dreptul sănătății,   Dreptul consumului în context național și european.

Mandatul său a început în anul 2021.

Cancelar
Lect. univ. dr.  
Codruța-Ștefania Jucan-Popovici
Este cadru didactic al facultăţii din anul  2008; predă disciplinele 
 Drept administrativ,  Istoria construcției europene Istoria statului în cultura universală.

Mandatul său a început în anul 2021.