Program Master: Ştiinţe penale şi criminalistică (acreditat ARACIS)
Director: Prof. univ. dr. Dan Perju-Dumbravă 
Program înfiinţat in anul 2010
Forma de invatamant: Învăţământ cu frecvenţă
Durata programului de studiu: 3 semestre

         

           Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior calificativul “Grad de încredere ridicat”, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din România.

           Această certificare a fost acordată la data de 22 iulie 2010 și reconfirmată pe data de 24.09.2015, în urma procesului de evaluare instituţională şi reprezintă aprecierea calităţii academice de învăţământ şi cercetare, a activităţii manageriale, a procedurilor interne de asigurare a calităţii, a îndeplinirii tuturor criteriilor necesare pentru un proces de învăţământ performant. Provenind dintr-o universitate evaluată şi încadrată la calificativul maxim de către o Agenţie înscrisă în Registrul European, diploma dumneavoastră are o valoare în plus. Astfel aveți șansa de a fi absolventul primului sistem naţional educaţional de învăţământ superior evaluat instituţional cu “Grad de încredere ridicat”.

          Programul de master este ACREDITAT în conformitate cu Ordinul nr 4630/2010 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. A obţinut cel mai înalt calificativ care se poate acorda programelor de master, “Încredere”, garanţie a valorii diplomelor noastre şi în domeniul studiilor de master.