Sesiunea naţională de comunicări ştiinţiifice a studenţilor şi masteranzilor 2014

Cercetarea stiintifică este importantă pentru orice student, masterand și licențiat în studii superioare. Cercetarea stiintifică este un pas de pornire pentru orice tanăr care dorește să-și aprofundeze cunoștințele într-un anumit domeniu sau subdomeniu de studii. Conferințele, simpozioanele științifice, oferă tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta abilitătile de comunicare, argumentare, analiză și sinteză, activitate creativă intelectuală și spiritul critic. Având în vedere importanța cercetării științifice în rândul studenților și masteranzilor, ne propunem organizarea unei conferințe științifice la nivel național în data de 09 mai 2014.

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM şi Asociaţia Alumni Drept Cantemir Cluj, organizează în 09 mai 2014, începând cu orele 1000, o sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.

Secțiunile sesiunii sunt:

  1. Drept public
  2. Științe penale
  3. Drept privat
  4. Proprietate intelectuală și drept comercial
  5. Master I (drept public)
  6. Master II (drept privat)
  7. Dreptul Uniunii Europene

Sunt invitaţi să participe studenţi şi masteranzi ai facultăţilor din România. Nu se percepe taxă de participare. Programul detaliat al conferinţei, precum şi alte informaţii vor fi postate începând cu 02.05 2014 pe site-ul www.dimitriecantemir.ro la „Activitatea ştiinţifică”.

 

Obiectivele conferinței:

– promovarea cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor;

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare, argumentare, analiză şi sinteză, activitate creativă intelectuală şi spiritul critic.
– realizarea unor articole de cercetare ştiinţifică;
– schimb de experienţă;
– publicarea articolelor de cercetare în “Revista Juridică Studenţească”

Calendarul conferinței:

Înscrierea cu menţionarea titlului lucrării însoţit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte, numelui, afilierii autorului (universitatea, facultatea şi statutul de student sau masterand), precum şi date de contact (e-mail, telefon)
până în 15 aprilie 2014
Confirmarea acceptării lucrării :
17 aprilie 2014
Trimiterea textului integral al lucrării :
30 aprilie 2014

Programul detaliat al conferinţei  – aici