ANUNȚ ÎNDRUMARE PRACTICĂ

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANILOR III ȘI IV!          Disciplinele PRACTICĂ DE SPECIALITATE I și PRACTICĂ DE SPECIALITATE II se vor desfășura sub îndrumarea d-lui asist.univ.dr. Vladimir Mătușan. 

ANUNȚ TAXĂ DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIV.2022-2023

         Ca urmare a Hotărârii Senatului nr. 29 din data de 07.09.2022 privind desfășurarea activităților didactice în format mixt, Consiliul de Administrație a actualizat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023.         Vezi aici extras din Hotărărea Consiliului de Administrație nr. 36 din 08.09.2022.

Informații de interes

Informații  de interes          Vă aducem la cunoștință că în Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, Anexa nr. 3, punctul 1 figurează programele de studiu universitare de licență din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” […]