Concurs ocupare post didactic

PRELEGEREA PUBLICĂ  A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DIDACTIC DE LECTOR UNIVERSITAR –29 IANUARIE 2020

Tema prelegerii didactice, pentru ocuparea  postului de lector universitar, poziția 16, din Statul de funcții al Departamentului de Drept Public este:

STATUL INTERBELIC EUROPEAN. FASCISM ŞI NAZISM

În urma concursului, care a avut loc în data de 29 ianuarie 2020, începând cu ora 12.00, în sala 6 „Mircea Mureşan”, din incinta Facultăţii de drept Cluj Napoca, comisia de concurs,  propune ocuparea de către doamna Codruţa Ştefania Jucan a postului , poziţia 16, din statul de funcţii al Departamentului de Drept public, disciplinele: Istoria construcției europene, Istoria statului în civilizația universală