ANUNȚ IMPORTANT!

ANUNȚ IMPORTANT!

        În atenția studenților anilor I, II, III si IV, programe de licență și de masterat, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă!

       Începând cu data de 13 ianuarie 2022,  toate activitățile didactice – atât pentru profesori, cât și pentru studenți – se vor desfășura online până la scăderea numărului de cazuri COVID-19 sub 6‰ în municipiul Cluj-Napoca.
       De asemenea, vă informăm că sesiunea de examene și verificări din ianuarie-februarie 2022 se va desfășura online.