Anunț note echivalate!

STIMAȚI STUDENȚI, 
 
        VĂ RUGĂM SĂ PREDAȚI LA SECRETERIATUL FACULTĂȚII, PÂNĂ LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2021 CERERILE DE ECHIVALARE A NOTELOR, PE BAZA SISTEMULUI DE CREDITE TRANSFERABILE, PENTRU SEMESTRUL I ȘI II, AFERENTE  DISCIPLINELOR  AFLATE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022. 
         CERERILE URMEAZĂ A FI ANALIZATE DE CĂTRE COMISIE ȘI NU SE MAI IAU ÎN CONSIDERARE DUPĂ DATA MENȚIONATĂ.